Eğitim Anlayışımız

Saray Eğitim Kurumlarında Eğitim Sistemi

Eğitim Anlayışımız

Öğrenciyi merkezine alan, etkin ve verimli öğrenmeye dayalı, farklı yaklaşımların kaynaştırılarak uygulanmasıyla zenginleştirilmiş, Saray Eğitim Modelinde;

- Her öğrencinin bireysel farklılıklarının ve öğrenme eksiklerinin tespit edilip bu doğrultuda çalışma ve çalışma ortamlarının hazırlandığı Tam Öğrenme Modeli,
- Sonuca dayalı anlayış yerine sürece dayalı anlayışı benimseyen ve önceki bilgileri yenileriyle bütünleştiren Yapılandırmacı Yaklaşım,
- Her öğrencinin kendi seviyesi ile yarıştığı ve kendi seviyesi doğrultusunda aylık hedeflerinin oluşturulduğu Bireysel Hedefleme Sistemi,
- Öğrenenin öğrenme sürecinin sorumluluğunu taşıdığı, ilgili kararlar ve öz düzenleme imkanlarının verildiği Aktif Öğrenme Modeli,
- Öğrencilerin kendi araştırmaları, düşünmeleri ve gözlemlerine dayalı olarak yargıya varmalarını teşvik eden Buluş Yoluyla Öğrenme Yaklaşımı,
- Öğrencilerin yaparak, yaşayarak öğrenmelerini sağlayan, bağımsız ve eleştirel düşünme ile problem çözme yeteneği kazandıran Proje Tabanlı Öğretim Modeli.

YUKARI